Ulangkaji Bahasa Arab

Sentuh disini
MENU UTAMA  
 
أنا مُدَرِّسُ لُغَة عَرَبِيَة
أنا مِنَ القَاهِرَة
 القَاهِرَة فِي مِصْر
آلآن، أنا في المطار القاهرة
هو مطار كبير
 
فعل
     
     
     
 
إسم
هو أنا  
القاهرة المطار  
  كبير  
  آلآن  
 
صور

طائرة
 
Hak cipta © Muhammad Khairi. 2006